Правила прийому на навчання

Правила прийому 
до Рівненського центру професійно-технічної освіти
державної служби зайнятості

на 2019 рік

 

І. Загальна частина

 • До Рівненського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості (далі – РЦПТО ДСЗ) зараховуються громадяни України з числа зареєстрованих безробітних за направленням міських, районних, міськрайонних центрів зайнятості (філій), а також інші громадяни на підставі договорів, укладених з фізичними та юридичними особами.
 • Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

 • Прийом громадян до РЦПТО ДСЗ здійснюється для професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», а також для підвищення кваліфікації на курсах цільового призначення;
 • Навчання зареєстрованих безробітних за направленнями міських, районних, міськрайонних центрів зайнятості (філій) здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
 • Навчання інших категорій громадян здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб на підставі укладених договорів.
 • Підставою для зарахування осіб, які направлені на навчання за рахунок коштів підприємств, установ, організацій та приватних осіб, є заява особи та укладений договір між нею і РЦПТО ДСЗ, в якому визначається порядок наданих послуг, розмір та терміни оплати за надану послугу, згідно з наказом Міністерства освіти України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України „Про затвердження Порядку надання платних послуг державними навчальними закладами" від 27.10.1997 № 383/239/131, зареєстрованого в Міністерстві України за № 596/2400 від 12.12.1997 (зі змінами).

                                                                               

ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом на навчання громадян за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб до РЦПТО ДСЗ здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор РЦПТО ДСЗ, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до РЦПТО ДСЗ на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил, затверджуються директором РЦПТО ДСЗ за погодженням з Рівненським обласним центром зайнятості та Управлінням освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, не пізніше 31 грудня поточного року.

2.4. Приймальна комісія:

- організовує прийом заяв та документів;

- проводить з претендентами на навчання бесіди з питань вибору професії або напряму навчання на курсах цільового призначення, умов навчання, матеріального забезпечення;

- вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до РЦПТО ДСЗ доводяться до відома претендентів на навчання через засоби масової інформації, веб-сайт навчального закладу, мережу Фейсбук, інформаційні стенди, які містять:

- перелік професій згідно з наявною ліцензією (додаток 1);

- перелік напрямів навчання (додаток 2);

- вимоги щодо освітнього рівня осіб за кожною професією або напрямом (додаток 1, додаток 2);

- ліцензійні обсяги, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за професіями та напрямами (додаток 1, додаток 2);

-  форми навчання;

-  обмеження з професій та напрямів за віком, статтю та медичними показаннями (додаток 1додаток 2);

- перелік ліцензованих професій, за якими здійснюється вхідний контроль знань, умінь та навичок для осіб, які приймаються на навчання за програмами перепідготовки або підвищення кваліфікації;

- порядок роботи приймальної комісії (дні заїзду навчальних груп відповідно до графіка формування груп);

- наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;

- порядок проходження медичного огляду.

 ІІІ. Документи для зарахування

3.1. Претенденти на навчання подають особисто:

3.1.1. зареєстровані безробітні:

 • направлення центру зайнятості на навчання;
 • направлення центру зайнятості на поселення в гуртожиток (за потреби);
 • паспорт громадянина України (для навчання за професіями);
 • ідентифікаційний код (для навчання за професіями);
 • оригінал документа про освіту (для навчання за професіями):
  • атестат про повну загальну середню освіту або свідоцтво про базову загальну середню освіту з додатками (для проходження професійно-технічного навчання);
  • диплом (без додатків) або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації (з додатками), трудову книжку з записом про стаж роботи за даною професією та робітничим розрядом (для проходження перепідготовки та підвищення кваліфікації);                          
 • медичну довідку за формою 086/о (для навчання за професіями та окремими напрямами підвищення кваліфікації на курсах цільового призначення (за потреби)); у разі навчання за професією, яка входить до переліку робіт з підвищеною небезпекою (оператор котельні) безробітні надають медичну довідку щодо можливості виконання робіт з обраної професії та довідки від нарколога та психіатра;
 • медичну книжку у разі навчання за професіями сфери послуг та торгівлі (кухар, кондитер, бармен, офіціант, майстер ресторанного обслуговування, покоївка, манікюрник, педикюрник, перукар (перукар-модельєр, адміністратор, косметик, візажист, продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів, продавець (з лотка, на ринку));
 • документ, що підтверджує зміну прізвища (у випадку, якщо прізвище у документі про освіту та в паспорті не співпадають (шлюб, розірвання шлюбу тощо));
 • 3 фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см (для проходження професійного навчання за професіями «Водій автотранспортних засобів», «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва», «Робітник фермерського господарства», «Оператор котельні»);
 • Трудову книжку (у разі потреби запису в ній, яку визначає базовий центр зайнятості).

3.1.2. особи, які навчатимуться за власні кошти або кошти фізичних чи юридичних осіб:

 • заяву (для осіб, що навчатимуться за власні кошти), лист-клопотання (для осіб, що навчатимуться за кошти фізичних чи юридичних осіб);
 • паспорт громадянина України;
 • ідентифікаційний код;
 • оригінал документа про освіту (для навчання за професіями):
  • атестат про повну загальну середню освіту або свідоцтво про базову загальну середню освіту з додатками (для проходження професійно-технічного навчання);
  • диплом (без додатків) або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації (з додатками), трудову книжку з записом про стаж роботи за даною професією та робітничим розрядом   (для проходження перепідготовки та підвищення кваліфікації);                          
 • медичну довідку за формою 086/о (для навчання за професіями та окремими напрямами підвищення кваліфікації на курсах цільового призначення (за потреби)); у разі навчання за професією, яка входить до переліку робіт з підвищеною небезпекою (оператор котельні) особи надають медичну довідку щодо можливості виконання робіт з обраної професії та довідки від нарколога та психіатра;
 • медичну книжку у разі навчання за професіями сфери послуг та торгівлі (кухар, кондитер, бармен, офіціант, майстер ресторанного обслуговування, покоївка, манікюрник, педикюрник, перукар (перукар-модельєр, адміністратор, косметик, візажист, продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів, продавець (з лотка, на ринку));
 • документ, що підтверджує зміну прізвища у випадку, якщо прізвище у документі про освіту та в паспорті не співпадають (шлюб, розірвання шлюбу тощо);
 • 3 фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см (для проходження професійного навчання за професіями «Водій автотранспортних засобів», «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва», «Робітник фермерського господарства», «Оператор котельні»);
 • трудову книжку (у разі потреби запису в ній).

ІV. Умови прийому

4.1. Прийом на навчання громадян, які будуть навчатися за власні кошти або за кошти фізичних чи юридичних осіб, проводиться відповідно до заяв (листів-клопотань) та за результатами вхідного тестування за окремими напрямами навчання шляхом відбору; прийом осіб на навчання за такими видами підготовки як перепідготовка та підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

4.2. Безробітні громадяни України, які направлені міськими, районними, міськрайонними та районними у містах центрами зайнятості, мають рівні права при вступі до центру професійно-технічної освіти.

 1. Зарахування

5.1. Першочергово зараховуються за інших рівних умов особи, які вступають до РЦПТО ДСЗ за направленнями центрів зайнятості.

Підставою для зарахування на навчання зареєстрованих безробітних є направлення на професійне навчання.

Зарахування на навчання зареєстрованих безробітних здійснюється за умови наявності переліку усіх необхідних документів, визначених у розділі Ш.

У разі відсутності у безробітного усіх необхідних документів, визначених у розділі Ш, РЦПТО ДСЗ письмово повідомляє про це центр зайнятості, який видав направлення на навчання та повертає саме направлення.

5.2. На першочергове зарахування до РЦПТО ДСЗ з числа осіб, що будуть навчатися за власні кошти або кошти фізичних чи юридичних осіб мають право:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією (напрямом), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків за умови надання відповідних підтверджуючих документів.

Здобуття професійно-технічної освіти у РЦПТО ДСЗ здійснюється у навчальних групах денною формою навчання при необхідності, за індивідуальною формою. Слухачі зараховуються до центру професійно-технічної освіти без вступних випробувань.

 • Зарахування до РЦПТО ДСЗ оформлюється наказом директора.
 • РЦПТО ДСЗ протягом 5 днів з початку навчального процесу повертає центру зайнятості, що направив на навчання, підтвердження про прийом безробітного на навчання – відмітку про прийняття на професійне навчання, а обласному центру зайнятості, з яким укладено договір, - копію наказу про зарахування слухачів на навчання.

VІ. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з РЦПТО ДСЗ. 

6.2. У разі припинення професійного навчання без поважних причин слухач повинен відшкодувати, згідно з чинним законодавством, державній службі зайнятості всі витрати на його навчання.

6.3. Подання претендентом на навчання недостовірних персональних даних, даних про здобуту раніше освіту є підставою для скасування наказу про його зарахування.

6.4. Контроль за дотриманням цих Правил здійснюється Рівненським обласним центром зайнятості та Управлінням освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.

Головне меню


Реєстрація

Лічильник відвідувачів

3275174
Сьогодні
Вчора
За тиждень
Попередні
За місяць
Попередній
Всі
2093
2824
4917
3256671
41675
81467
3275174

Ваш IP: 52.23.192.92
На сервері час : 2019-02-19 16:09:59
Счетчик joomla
черный металлопрокат в киеве http://kv.dnproekt.com/ - Днепропроект . Ищешь хороший линолеум? http://enita.com.ua/category/linoleum/